Dokumenty

● Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - zde
● Ceník očkovacích látek - zde

Testování ve školách

● K prokázání prodělané nemoci COVID-19 slouží výsledek PCR nebo Ag testu z laboratoře
● Pokud není k dispozici lze ho nahradit potvrzením lékaře - Potvrzení_škola
● Vydání potvrzení není hrazeno z v.z.p. a je zpoplatněno částkou 150,- Kč